Affordable Section 1 Puppies & Dogs.

Breed description:
Sheepdogs - from AKC.org

Browse our Section 1 Breeders. View owner cost, prices and information about Section 1

View breeder ads with puppies


  

Rottwieler  My puppies for sale  

Puppy Ads 
Map View
Puppies for sale in Newark NJ   These puppies 07.31.09        First Puppy arrived at 11:03am they will be available in 6 weeks. These are full breed Rottwielers Mother & Father on site for your review. price:$500.00 for Male           $400.00 For Female Price is Flexable
973.620.4012
[ Breeder Location (Newark  NJ)


  

 Kennel Pei Fang, oppdrett av Chow Chow, Shiba, Strihåret Dachs o infoView my puppies  
Map View
Chow Chow,Shiba kennel som startet i 1978, har opdrettet ett 50-talls champions, og har eksportert til 11 land. Avler kun på HD/AA røntgede hunder med godt temprament. Har også ett lite oppdrett på Strihåret Dachs og Norsk Elghund Grå.
Haukå, 7650 Verdal, tlf 0047 74077455- 0047 95181266
[ Breeder Location (  Norway)

Page:1

Section 1 To top of Page

Leave Facebook Comment